DZIAŁALNOŚĆ

JAK DZIAŁAMY I CO ROBIMY?

Akcja ,,Pomóż wyzwolić wyobraźnię”  działa na wielu frontach.

Najważniejszym z nich jest pisanie listów do wydawnictw z prośbą o podarowanie danej listy książek na rzecz domu dla dzieci.

PWW_CEL

Następnym krokiem są bezpośrednie, doraźne zbiórki, dzięki którym nieczytane, zakurzone, zalegające na półkach książki zostają przyniesione do domu dla dzieci, zapełniając pierwsze regały.

Po tym szukamy sponsorów indywidualnych jak i firm, organizacji, fundacji itd., które mogłyby sfinansować daną listę książek lub przekazać fundusze na ten cel.

I ostatni bardzo, bardzo ważny punkt. Szukamy innych placówek, które mają podobne problemy i możemy im pomóc w zakresie naszych zadań, tworząc nowe listy książek i dzieląc się tymi już uzbieranymi.