MIEJSCA ZBIÓREK

PWW_miejsca_zbiorek_KSIĄŻKI MOŻNA PRZYNOSIĆ LUB WYSYŁAĆ DO WYZNACZONYCH MIEJSC ZBIÓRKI:

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

ul.Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław

tel.: 71 78 44 702

KOORDYNATOR: Pani Marta Bliska

www.wcow.pl

Zespół Szkół nr 14

al.Brucknera 10, 51-410 Wrocław

sala 010 do Pani Joanny Pogroszewskiej

KOORDYNATOR: Maria Kulak 2m

www.lo14.wroc.pl

Szkoła Podstawowa nr 25

ul.Stanisławowska 38/44,  54 – 611 Wrocław

Gimnazjum nr 1 

ul. Jelenia 7,   54-242 Wrocław

KOORDYNATOR: Łukasz Zagrajek

Szkoła Podstawowa nr 118

Bulwar Ikara 19, 50-996 Wrocław

KOORDYNATORZY: Michał Wiśniewski i Konrad Stręk

Gimnazjum nr 18

ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław

KOORDYNATORZY: Michał Wiśniewski i Konrad Stręk